juli 8, 2017

Disclaimer

Alle informatie die Rijwielhandel ‘t Poortje communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Rijwielhandel ‘t Poortje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC of mobiele telefoon, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Rijwielhandel ‘t Poortje verzonden emails.

Ondanks de constante aandacht die wij aan de inhoud en samenstelling van https://rijwielhandelpoortje.nl besteden, is het toch mogelijk dat informatie die op https://rijwielhandelpoortje.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op https://rijwielhandelpoortje.nl kunnen ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Rijwielhandel ‘t Poortje.